Trang Chủ Di căn ung thư xương

Từ Khóa: Di căn ung thư xương

di căn ung thư xương

Các loại di căn ung thư xương thường gặp

Chị Nguyễn Thị Loan (Đống Đa, Hà Nội) từng đưa ra câu hỏi :“Tôi nghe nói thường di căn ung thư vào xương nhưng không rõ loại nào thì hay bị? Biểu hiện ra sao để dễ phát hiện? “ GS.TS…